Přeskočit na obsah »

Obchodní podmínky

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

provozovatelem stránek https://www.eshop.ostexplast.cz/ a dodávající strana: OSTEX PLAST spol. s r. o., Cihelní 1259/74, 702 00   Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 47679298, DIČ: CZ47679298

 

Všechna autorská práva vykonává provozovatel : Jaroslav Šubert

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

 

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naší adrese. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, hmotnost, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky. Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky telefonicky e-mailem a popř. úhradu platbou předem kupujícím. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu. Konfigurace shodného označení se může mírně lišit, stejně tak obrázky mohou někdy zobrazovat jeden typ z více konfigurací. Pokud si nebudete jisti s konfigurací, vybavením produktu kontaktujte nás!

 

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

 

Po odeslání Vaší objednávky Vám bude doručen automaticky vygenerovaný e-mail,který slouží pouze jako potvrzení objednávky ze strany zákazníka . Potvrzení Vaší objednávky a uzavření kupní smlouvy ze strany prodejce dochází po zaslání e-mailu naším pracovníkem,kde je uveden termín dodávky a ostatní údaje ( doručení atd). automaticky vygenerovaný e-mail se nepovažuje za uzavření kupní smlouvy a závazků z nich plynoucích. Potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem, o odeslání (expedici zboží ) budete taktéž informováni e-mailem popř. SMS zprávou .

 

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY-STORNO

 

Každou objednávku můžete před odesláním zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby. V souladu s § 53 zákona č. 40/1964 Sb.

 

5) DOPRAVNÉ

 

Zboží Vám doručí přepravní společnost určená naší firmou dle Vámi vybraného způsobu,buď na dobírku nebo doručí po uhrazení zálohové faktury, nebo možnost osobního odběru. Cena  dopravného se odvíjí od ceníku přepravní služby (na požádání sdělíme).

 

6) DODACÍ LHŮTA

 

Zboží ,které je skladem odesíláme:

# na dobírku do 3-5 pracovních dnů od potvrzení objednávky

# do 3-5 prac.dní po připsaní platby předem na účet prodávajícího

při osobním odběru dle dohody e-mailem,vychystání do 5 prac.dní (zboží skladem),zákazník je povinen si zboží vyzvednout do 5 prac. dní od vychystání.

Zboží ,které není momentálně skladem, doručíme po naskladnění u dodavatele do 3-5 pracovních dnů,o termínu naskladnění budete informováni

 

7) CENA A PLATBY

 

Varianty úhrady:

# na dobírku

# platba předem

# osobní odběr,platba v hotovosti

# na fakturu, splatnost dle dohody (při dlouhodobé spolupráci)

 

Ceník přepravného Firemní balík

Hmotnost zásilky do

Cena v Kč za balík bez DPH

Cena v Kč za balík včetně DPH

2 kg

95,-

114,95

5 kg

110,-

133,10

10 kg

154,-

186,34

20 kg

187,-

226,27

31,5 kg

240,-

290,40

 

   

 

   

 Ceník doběrečného: 

do   1000,- Kč - 35,- Kč bez DPH

do   5000,- Kč - 45,- Kč

do 20000,- Kč - 56,- Kč

do 50000,- Kč - 86,- Kč


Prodávající si vyhrazuje možnost změny způsobu úhrady objednávky z dobírky na platbu předem, zákazník bude kontaktován, zda akceptuje tuto platební podmínku, pokud s tímto nebude souhlasit, může objednávku zrušit. FAKTURA JE ZASÍLANA E-MAILEM DO 15 DNŮ OD FYZICKÉHO PŘEVZETÍ ZBOŽÍ ZÁKAZNÍKEM (dle zákona o dani a přidané hodnotě). V případě, kdy zákazník provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání zboží, prodávající neprodleně vrátí platbu zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení. Veškeré ceny jsou uvedené včetně recyklačních poplatků. Vrácení plateb (přeplatky,platby předem u nedodaného zboží) se obvykle provádí hromadně jednou za 14 dní.

 

8) VÝMĚNA ZBOŽÍ

 

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

 

9) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Kupující, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (nekupuje tedy zboží na IČO) má právo podle § 53 odst.7 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Zboží odešlete zpět na naši adresu (ne na dobírku!) a zároveň odešlete e-mail o odstoupení od smlouvy, nezapomeňte uvést číslo Vaší objednávky a způsob jakým si přejete vrátit peníze (č.účtu nebo adresu). Zboží musí být v originálním obalu, bez známek opotřebení , poškození. V případě nesplnění jsme oprávněni účtovat náhradu škody, která vznikla dle příslušných zákonných ustanovení. Kupující, který není spotřebitelem dle § 52,odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, a který nakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti ( nakupuje zboží na IČO ), může odstoupit od smlouvy jen v souladu s ustanovením § 344 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění, za podmínek tam uvedených). Kupující nemůže odstoupit podle § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Občanského zákoníku v platném znění od kupní smlouvy: a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele c) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal

 

10) REKLAMACE A ZÁRUKA

 

možnosti způsobu reklamace:

zasláním reklamovaného zboží k nám přesnou adresu si prosím vyžádejte e-mailem na ostex.plast@volny.cz

 

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě porušení originálního obalu vč. pečetí na zboží či shledání jiných porušení obalů svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! V případě převzetí takovéto zásilky musí kupující sepsat s daným přepravcem tzv. škodní protokol, který obě strany potvrdí svým podpisem. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce s příslušnými ustanoveními občanského resp. obchodního zákoníku.

 

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním

b) nesprávným použitím výrobku

c) nesprávným skladováním

d) špatnou obsluhou neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou

e) na vady vzniklé v důsledku živelné katastrofy

f) násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo jiných vnějších událostí.

 

Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do zboží jinou osobou než prodávajícím nebo osobou, která byla k tomuto zásahu prodávajícím výslovně pověřena.Porušení plomb či ochranných znaků bude považováno za neoprávněný zásah kupujícím.

 

 

11) STORNO OBJEDNÁVKY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

 

Storno objednávky ze strany prodávajícího vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává

b) výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

c)zákazník nepotvrdil svou objednávku

 

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět ( účet nebo adresa) v nejkratším možném termínu.

 

12) NEVYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ

 

V případě, že již objednané zboží na základě závazné objednávky, nebude zákazníkem stornováno a nebude u přepravce nebo osobně vyzvednuto, prodejce bude kontaktovat kupujícího, zdali si přeje zboží odeslat znovu. Pokud kupující bude mít o toto zájem, dobírková částka bude navýšena o nové poštovné a balné a zásilka bude znovu odeslána. V případě, že nebude vyzvednuta ani druhá zásilka, nebo kupující nebude na snahu o kontakt po první zásilce reagovat, náleží prodávajícímu uhrazení nákladů na nevyzvednutou zásilku ve výši 500,- Kč, a dále náhrada poštovného a balného v příslušné výši. Kupující má na úhradu této částky 14 dnů, při jejím neuhrazení bude pohledávka postoupena vymahatelské společnosti.

 

13) EET

Elektronická evidence tržeb je zde prováděna v BĚŽNÉM REŽIMU

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.

Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

 

Zákony a předpisy:

- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

§ 53 odst.7 zákona č. 40/1964